За нас – Бизнес Клуб Ентусиаст

Бизнес Клуб Ентусиаст е организация (търговско дружество според ТЗ) за подпомагане на малкия и среден бизнес. Изграждаме бизнес общество (общност на предприемачи), които заедно да могат да постигат бизнес идеите и целите си.

Ако имате идеи, предложения или просто имате нужда да се свържете с нас – вижте страница Контакти.

Бизнес клубове и групи

Към бизнес клуба са обособени няколко бизнес групи, в които се групират бизнесмени и предприемачи с идентични интереси!

Бизнес клуб Ентусиаст

Бизнес клуб Ентусиаст – София, България – за бизнес предприемачи! Това е основното направление на клуба и всички стартирали бизнес преди над 3 години, могат да кандидатстват в него.

Ентусиаст-Старт!

Ентусиаст-Старт! – за стартиращи бизнеси!

Ентусиаст-Дами!

Ентусиаст-Дами! – за дамски бизнеси или бизнеси, управлявани от жени! (интересното е, че мечтата на мъжете е да влязат в този клуб… в какви времена живеем…)

Ентусиаст-Кандидати!

Ентусиаст-Кандидати! – за всички кандидат-предприемачи, планиращи да развиват бизнес, но все още незапочнали реализацията!

Ентусиаст-Младежи!

Ентусиаст-Младежи! – за младежи, студенти и ученици (бизнесмени или кандидат-бизнесмени)! Напускането на клуба е автоматично – щом поостареете…

Ентусиаст-Каталог!

Ентусиаст-Каталог! – онлайн бизнес каталог, представящ фирмената дейност – услуги, продукти, както и комплексни решения.

Ентусиаст-Онлайн!

Ентусиаст-Онлайн! – за онлайн новини на всички членове…

Успешни ентусиасти!

Успешни ентусиасти! – Групата на успешните ентусиасти, вече развили бизнеса си, със или без наша помощ! Тази група е тайна и никой не влиза в нея по свой избор. Трябва да постигнете нужните резултати и да изградите партньорства. Тези партньори често се развиват заедно с вашия бизнес (малко по-бързо или малко по-бавно), и заедно влизате в групата.

Ентусиаст-Туристи!

Ентусиаст-Туристи! – за всички туристи, обичащи да се разхождат из природните забележителности в България – планини, морета, гори, скални феномени (напр. Белоградчишките скали) и др.