Дейности

Бизнес клуб за предприемачество “Ентусиаст” има за цел да бъде в помощ на малкия (и среден) бизнес, което от своя страна да повиши качеството на живот на предприемачите и да осигури работни места за работещи. За целта извършваме следните дейности, които непрекъснато допълваме във времето.

Бизнес информация

Публикуваме полезна бизнес информация, за да можете да прочетете и да планирате+стартирате собствен бизнес. Вижте нашият [блог за бизнес и предприемачество].

[Ръководство за стартиране на бизнес] и [ръководство за развитие на бизнес], част от [Ръководство за малък бизнес] – етапите на планиране могат да ви гарантират успех и да управляват риска, за да стартирате бизнес и да го направите успешен (т.е. да се изхранвате с тази бизнес дейност).

Бизнес уроци за самообучение

Предлагаме бизнес уроци за самообучение, а планираме също провеждането на конференции и др. такива обучителни събития за масовата аудитория.

Безплатна бизнес консултация

Не се справяте добре с управлението на бизнеса? Позволете ни да помогнем – потърсете помощ навреме и направете [безплатна бизнес консултация]!

Консултация (индивидуална) и услуги за бизнеса

Индивидуална консултация и допълнителни услуги за всеки бизнес старт. Имате нужда от счетоводна или правна консултация? Имате нужда от идеи за развитието на бизнеса? Макар и срещу заплащане, под формата на индивидуална консултация, бихме могли да ви насочим към партньори или нашият екип да ви даде насоки за стартиране или развитие на бизнеса.

Бизнес срещи и обществени събирания

Бизнес срещи и обществени събирания е планирано да стартира в близките месеци, когато клубът се попълни с достатъчно на брой бизнеси, които имат нужда от такива събирания, за да могат да създадат контакти за взаимоизгодни сътрудничества.

Популяризация на бизнес

Популяризация на бизнеса е една от основните цели при създаването на бизнес клуб Ентусиаст. Целта е вашите фирми и марки да бъдат разпознаваеми от потенциалните купувачи. Разбира се, от вас ще очакваме качествени услуги и продукти, от които клиентите да бъдат удовлетворени.

Награди и конкурси за предприемачество и бизнес

[Награди и конкурси за предприемачество и бизнес], с които да се отличат най-добрите предприемачи, нови фирми и бизнеси, както и предлагаите от тях услуги, продукти и решения. Наградите за бизнес помагат за насърчаване на предприемачеството, а в бъдеще би могло да насърчаваме и бизнес идеи, преди още да са реализирани като фирми и бизнеси.

Други дейности, незабранени от закона

Ще допълване настоящия списък и с други дейности, незабранени от закона. Ако имате затруднения с бизнеса и не се справяте добре, потърсете помощ!