Цени

Цените на предоставяните услуги могат да бъдат индивидуални или за група. В индивидуалното обучение, можем да отговорим на конкретни ваши въпроси, но вие плащате като за част от група (неколкократно по-скъпо)!

Трябва да е ясно – вие искате съвет, мнение, разяснение, препоръка или друго, от което имате нужда и ако можем да ви го предоставим, ви даваме оферта с цена или няколко варианти с цени за всеки вариант!

Ние искаме вие да успеете в бизнеса! Веднъж изградили партньорство с хора от различни професии и с различни умения – вие имате шанса да се развивате самостоятелно, без да заплащате (най-малкото не плащате на нас).

Ако пък имате нужда от услуга, която не сме в състояние да ви предоставим – просто ще ви го кажем! Цена за такива услуги – не можем да дадем, но можем да опитаме да ви насочим към партньори, които да ви съдействат…