Екип на Бизнес Клуб Ентусиаст

Екипът на Бизнес Клуб Ентусиаст – специално подбран екип от позитивни и инициативни млади хора с потенциал за предприемачи, които все още нямат знанията и уменията да стартират самостоятелен бизнес, но искат да изкарат няколко месеца на стаж или работа и да подобрят многократно своите лични умения – много нови знания, нови умения, личностно развитие, комуникация и др. Да се срещнат с нови приятели, познати и може би бъдещи бизнес партньори, с които да стартират съвместен бизнес…

Целта ни е всички хора, които са били в нашия екип, да станат предприемачи! Това ще стане когато са готови да поемат инициативата и цялата нужна отговорност да управляват – след година, две, седем или дванадесет години…

Ако желаете да кандидатствате за стаж или работа – вижте секция Работа.