Коронавирусът ще удари световната икономика през 2020 година

Коронавирусът Covid-19 (EN Wiki) ще удари световната икономика през 2020 година, а с това също предприемачеството и стартирането на нови бизнеси, не само в България, но и в цял Свят. Това ще се случи по 2 линии: От страх хората сами ще налагат ограничения! Няма да пътуват, ще се свие туризмът, хотелиерството и ресторантьорството; транспортните …

Личната мотивация – най-нужното качество за стартиране на бизнес!

Личната мотивация е най-нужното качество за стартиране на бизнес! Дали това е вярно – може би не на 100%, но със сигурност много над 50% от случаите, мотивацията е най-важна! Изключенията от това са няколко – когато е нужна експертиза, умения и опит, то само с лична мотивация не се стартира и не се развива …