Коронавирусът ще удари световната икономика през 2020 година

Коронавирусът Covid-19 (EN Wiki) ще удари световната икономика през 2020 година, а с това също предприемачеството и стартирането на нови бизнеси, не само в България, но и в цял Свят. Това ще се случи по 2 линии: От страх хората сами ще налагат ограничения! Няма да пътуват, ще се свие туризмът, хотелиерството и ресторантьорството; транспортните …