Личната мотивация – най-нужното качество за стартиране на бизнес!

Личната мотивация е най-нужното качество за стартиране на бизнес! Дали това е вярно – може би не на 100%, но със сигурност много над 50% от случаите, мотивацията е най-важна! Изключенията от това са няколко – когато е нужна експертиза, умения и опит, то само с лична мотивация не се стартира и не се развива …