Личната мотивация – най-нужното качество за стартиране на бизнес!

Личната мотивация е най-нужното качество за стартиране на бизнес! Дали това е вярно – може би не на 100%, но със сигурност много над 50% от случаите, мотивацията е най-важна! Изключенията от това са няколко – когато е нужна експертиза, умения и опит, то само с лична мотивация не се стартира и не се развива успешен бизнес!

Лична мотивация е когато успеете да загърбите негативните действия в процеса на мотивация и ги замените с положителни. Ето няколко насоки:

  • Спрете с надеждата – нужни са действия! Да се надявате, че един ден ще станете бизнесмен е меко казано глупаво. Вместо това, трябва да действате, да планирате бизнес, да направите бизнес план за няколко месеца или години, да прецените разходите, да прецените и управлявате рисковете в този бизнес и много други. Накратко: на думата “дано” не се разчита в бизнеса, защото шанса да фалирате е почти 100%.
  • Бъдете позитивни! Причините са много! Ако искате да се срещате с позитивни хора, да общувате с тях, да се учите от тях, вкл. да “краднете занаят” от тях – трябва да приличате на тях. Изключение е, ако сте от различен пол – тогава се случва противоположностите да се привличат…
  • Бъдете позитивни, но не се надявайте твърде много! Вашите действия са важни, само да чакате на надежда или на неволата… няма да стане!
  • Бъдете инициативни! Важно е да имате различни интереси, да се образовате за тях, да имате разнообразни знания и умения… Когато се запознаете с нови хора, трябва да намерите допирни точки. Когато имате разнообразни интереси и умения, ще е много по-лесно да намерите общ език и да впечатлите събеседника си. Нужно ли е да споменаваме, че това помага и за любовта, или вече сами сте се досетили?
  • Действайте целеустремено! Липсата на цел и план в бизнеса или в живота е погрешно. Когато нямате цели и план, може да не усетите кога нещата са излезли извън контрол. Разбира се, понякога плана трябва да се променя – не трябва да действате по първия си план цял живот!
  • Бъдете предприемчиви и станете предприемачи, но контролирайте рисковете! След като няколко години сте били инициативни и имате много на брой знания и умения в нужните области, в даден момент ще се почувствате готови да станете шефове на себе си! Когато сте няколко партньори – тогава заедно си помагате и това чувство за свой бизнес настъпва много по-рано (обикновено един от съдружниците е най-готов и дава добри идеи, а пък рисковете при няколко партньори се разпределят)!
  • Ако не се чувствате готови – учете се, четете, практикувайте (вижте личностно развитие)! Търсете общности с подобни на вашите интереси, търсете партньори и заедно обединете усилия!

Личностно развитие

Личната мотивация е част от личностното развитие на всеки човек. Личностно развитие включва както професионално развитие, така и лично развитие и подготовка за реалните дейности в живота.

Първата част от личностното развитие са знанията. Още от ранна детска възраст, в яслите и детските градини, децата започват своето личностно развитие с обучение по стандартни теми.

Всяка една дейност изисква практика, за да можете да добиете реален опит в справянето с различни ситуации, задачи и проблеми. Ако се върнем към детските градини, игрите са практическата част – там, където децата се научават да спортуват, да правят нещо.

Ето защо личностното развитие изисква знания, практика (за придобиване на умения и опит) и съответно – много време за обучение. А времето е пари, особено професионалното обучение. Каквото са пропуснали да ви покажат вашите родители или настойници в детските ви години, когато станете пълнолетни ще трябва да го наваксвате…

Въпреки всичко, въпреки нужното време и цената за едно или повече обучения, в даден момент тези инвестиции трябва да се изплатят! Тогава бихте могли да дадете оценка – струвало ли си е това обучение или не.

Разбира се, можете да се развивате самостоятелно, да четете статии в Интернет (най-добре от реномирани източници, вкл. на английски език) и да тренирате! Ако имате нужда от съдействие – вижте секции Работа, Екип и се свържете с нас с конкретните въпроси, за да ви помогнем и дадем насоки за подобряване на вашите знания и умения!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *